traumanet logo

ANBI gegevens

Stichting Traumanet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je de gegevens die openbaar zijn in het kader van het ANBI-reglement.

Stichting Traumanet
RSIN: 862136659
KvK: 81556594
Rekeningnummer: NL75TRIO0320193845
Contact: info@traumanet.nl

Bestuur
Dhr. T. van den Bergh, voorzitter
Dhr. J. Allon, secretaris
Dhr. J. van Scheppingen, penningmeester

Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding; ze kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van eventuele onkosten.

Doelstelling
Traumanet biedt laagdrempelige informatie, (h)erkenning en handvatten rondom het thema trauma en herstel. Voor mensen die zelf ervaring hebben (gehad) met trauma, maar ook hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden.

Financiële verantwoording

Jaarrekening stichting Traumanet 2022

Laat een opmerking achter

Heb je een opbouwende opmerking over deze pagina?
Laat je e-mailadres achter zodat we eventueel contact met je kunnen opnemen.